تصویر تماس
آدرس:
تپه سلام - 23 کیلومتری جاده فریمان
مشهد
خراسان رضوی
ایران
تلفن:
051-33-53-44-36
نمابر:
051-33-53-44-37
ارسال ایمیل
اختیاری
سایر اطلاعات:

شرکت تولیدی آرد خوشه طلایی