آرد سبوس گرفته

آردی است که از آندوسپرم تهیه می شود.کاربرد: مورد مصرف نانوایی ها و نوعی از بیسکوییت ها

 

گالری محصولات